Teroka

Galeri Dan Pameran

Galeri Dan Pameran

Alamilah pengalaman interaktif sains dan teknologi anda semasa ketika melawati galeri dan pameran di Pusat Sains Negara. Mulakan penerokaan anda di sini!

PUSAT SAINS NEGARA IS
CLOSED
FOR RENOVATION


----

PUSAT SAINS NEGARA
DITUTUP
SEMENTARA BAGI KERJA-KERJA PENAIKTARAFAN