Humanoid Robot Competition

2021

Maklumat Pertandingan

 1. Humanoid Robot Competition adalah anjuran Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) melalui Pusat Sains Negara.
 1. Pertandingan ini bertujuan:
  • – memberi kesedaran terhadap kepentingan sains, teknologi dan inovasi (STI) kepada masyarakat;
  • – meningkatkan minat masyarakat kepada robotik, kecerdikan buatan (artificial intelligence) dan teknologi berkaitan; serta
  • – menggalakkan inovasi dan pengaplikasian STEM secara kreatif dan kritis ke arah peningkatan kualiti kehidupan seharian.
 1. Tema pertandingan adalah “Human-Like Machine”. Robot humanoid mempunyai anggota badan yang dapat digabungkan membentuk tubuh manusia. Rekabentuk ini membolehkan robot melakukan pergerakan menyerupai manusia serta menjalankan fungsi-fungsi seperti berinteraksi dengan persekitaran dan tugasan-tugasan lain.
 1. Tempoh pertandingan adalah bermula dari 10 Mac hingga 6 April 2021.
 1. Peserta perlu menghasilkan satu (1) projek fizikal (robot humanoid), satu (1) laporan dan satu (1) video projek berpandukan syarat pertandingan serta format laporan dan video.
 1. Penyertaan adalah percuma.
 
Copyright© @ Pusat Sains Negara 2021