Humanoid Robot Competition

2021

Format Laporan dan Video Projek

Laporan Projek:

 1. Muat turun Lampiran 1 (Borang Laporan Projek Humanoid Robot Competition) dan Lampiran 2 (Surat Pengesahan Penyertaan) di www.psn.gov.my/hrc/muat-turun-maklumat-pertandingan/
 2. Kedua-dua lampiran hendaklah dikembalikan kepada pihak urusetia HRC di humanoidrc.psn@gmail.com sebelum tarikh tutup penghantaran laporan dan video pada 30 Mac 2021.

Format Video:

 1. Video perlu dihantar dalam format MP4 menggunakan resolusi 720-1080P.
 2. Durasi maksimum video adalah 3 minit.
 3. Penyampaian hendaklah menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar.
 4. Maklumat Projek iaitu Nama Kumpulan dan Nama Sekolah / Institusi dimasukkan sebagai pengenalan video.
 5. Kandungan video perlulah ringkas dan mudah difahami.
 6. Setiap kumpulan dikehendaki memberikan:
  • -metodologi / penerangan ringkas spesifikasi robot;
  • ciri fizikal tambahan / ubah suai; serta
  • -rakaman robot melaksanakan keempat-empat halangan dalam tempoh masa yang diberikan.

*Halaman ini akan dikemas kini dari semasa ke semasa.
 
Copyright© @ Pusat Sains Negara 2021