Humanoid Robot Competition

2021

Kriteria Tugasan

 1. Pergerakan Berhalangan:
  • Empat (4) halangan perlu diletakkan secara sebaris. Jarak antara setiap halangan adalah 0.5m antara satu sama lain.
  • – Mata dikira berdasarkan kebolehan robot mengelak kesemua halangan tersebut dalam tempoh masa yang singkat. Robot perlu melakukan pergerakan dalam garis lurus melepasi kesemua halangan secara zig-zag.
  • – Saiz halangan: 10cm – 115cm (tinggi)

 1. Mengangkat Beban:
  • Robot perlu mampu mengangkat objek berikut:
   • – Material: Cakera Padat (CD)
   • – Robot perlu mengangkat dan membawa beban tersebut dalam jarak 30cm.
   • – Mata akan dikira berdasarkan bilangan CD yang berjaya diangkat dalam satu-satu masa.

 1. Sepakan Penalti:
   • – Jarak antara dua palang gol: 48cm
   • – Diameter bola: 6cm
   • – Sepakan penalti perlu diambil dalam jarak 1m daripada palang gol.
   • – Robot perlu menunjukkan kemampuan melakukan sepakan penalti sebanyak 3 kali.
   • – Sepakan penalti dikira berjaya sekiranya robot mampu menyepak bola ke dalam gawang gol sebanyak 3 kali berturut-turut.

 1. Pergerakan Bebas:
  • Robot perlu melakukan sebarang pergerakan bebas. Markah dikira berdasarkan tahap kesukaran pergerakan/keunikan/pengaturcaraan mengikut budi bicara juri.

*Halaman ini akan dikemas kini dari semasa ke semasa.
 
Copyright© @ Pusat Sains Negara 2021