Humanoid Robot Competition

2021


 
Bahagian A: Butiran Peserta
Tidak lengkap
Tidak lengkap

 
Ahli Kumpulan
Ahli 1
Tidak lengkap
Tidak lengkap
Tidak lengkap
Tidak lengkap
Tidak lengkap
Tidak lengkap

 
Ahli 2
Tidak lengkap
Tidak lengkap
Tidak lengkap
Tidak lengkap
Tidak lengkap
Tidak lengkap

 
Ahli 3
Tidak lengkap
Tidak lengkap
Tidak lengkap
Tidak lengkap
Tidak lengkap
Tidak lengkap

 
Bahagian B: Projek
Tidak lengkap
Tidak lengkap
Tidak lengkap

 
Bahagian C: Penyelia
Tidak lengkap
Tidak lengkap
Tidak lengkap
Tidak lengkap
Tidak lengkap
Tidak lengkap
Tidak lengkap
Tidak lengkap

 
Bahagian D: Pengakuan
  1. Saya telah membaca, memahami dan sedia mematuhi semua terma seperti terkandung dalam Syarat Humanoid Robot Competition 2021.
  2. Semua maklumat, perbincangan, data dan dokumen di dalam permohonan ini adalah benar dan betul; dan
  3. Pusat Sains Negara berhak untuk membatalkan penyertaan disebabkan maklumat yang tidak sahih daripada peserta.

 

 

 

 
Copyright© @ Pusat Sains Negara 2021