Humanoid Robot Competition

2021

Syarat Pertandingan

 1. Warganegara Malaysia.
 1. Pertandingan terbuka untuk pelajar sekolah, institut pengajian tinggi awam (IPTA) dan institut pengajian tinggi swasta (IPTS) seluruh Malaysia.
 1. Penyertaan secara berkumpulan (maksimum tiga orang ahli dan satu orang penyelia).
 1. Hanya satu (1) projek sahaja untuk setiap kumpulan.
 1. Projek hendaklah berbentuk fizikal seperti rekabentuk, model, elektrikal, mekanikal, mekatronik, seni dan lain-lain.
 1. Robot perlu menyempurnakan empat tugasan seperti berikut:
  • -pergerakan berhalangan (obstacle run);
  • -mengangkat beban (lift and carry);
  • -sepakan penalti (penalty kick); dan
  • -pergerakan bebas (free movement).
 1. Semua bahan yang dihantar akan menjadi hak milik pihak penganjur. Penganjur berhak menggunakan semua bahan yang dihantar untuk apa-apa tujuan pameran/ promosi/ taklimat dan sebagainya.
 1. Setiap pembentangan projek (fizikal/laporan/video) perlu dilakukan oleh peserta sendiri.
 1. Projek hendaklah asli dan tidak pernah memenangi sebarang pertandingan sebelum ini. Idea mestilah daripada janaan sendiri dan sebarang bentuk plagiat dilarang sama sekali. Sekiranya berlaku plagiat dan produk tersebut telah didaftarkan di bawah Hak Cipta Perbadanan Harta Intelek maka sebarang pelanggaran undang-undang hak cipta adalah tanggungjawab kumpulan tersebut dan bukan tanggungjawab pihak penganjur.
 1. Saiz robot tidak boleh melebihi 60cm (ketinggian).
 1. Sebarang perubahan maklumat projek haruslah dimaklumkan pada urusetia sebelum tarikh pendaftaran ditutup.
 1. Kos setiap projek adalah tanggungan peserta. Pihak penganjur tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kos ataupun kerugian yang ditanggung oleh peserta.
 1. Penyertaan yang tidak menepati syarat-syarat pertandingan akan ditolak.
 1. Pihak penganjur berhak untuk membuat pindaan terhadap syarat-syarat di atas pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan awal.
 1. Keputusan pengadil adalah muktamad dan sebarang rayuan tidak akan dilayan.
 
Copyright© @ Pusat Sains Negara 2021