KENYATAAN SEBUT HARGA TERBARU 27/04/2018

KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH DAN UBAHSUAI RUANG PEJABAT ARAS 4 DI PUSAT SAINS NEGARA
(BIL. SEBUTHARGA : PSN(S) 7010/53/2)

KERJA-KERJA PEMBAIKAN PENDAWAIAN DAN SISTEM LAMPU JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT SAINS NEGARA (BIL. SEBUTHARGA : PSN(S) 7010/65)

Taklimat dan lawatan tapak (wajib) akan diadakan pada 02/05/2018

Sila muat turun dokumen untuk maklumat lanjut


(Sila klik pada ikon PDF atau klik di sini untuk muat turun dokumen)

 

 

Terdahulu