KERJA-KERJA MENAIKTARAF KELENGKAPAN, SISTEM PENCAHAYAAN, AUDIO VISUAL PROGRAM AWAM DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT SAINS NEGARA KUALA LUMPUR

KERJA-KERJA MENAIKTARAF KELENGKAPAN, SISTEM PENCAHAYAAN, AUDIO VISUAL PROGRAM AWAM DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT SAINS NEGARA KUALA LUMPUR

MAKLUMAT SEBUTHARGA ADALAH SEPERTI YANG TERKANDUNG DALAM DOKUMEN BERIKUT:

Iklan Sebutharga Projek Pentas Sains

Terdahulu