Program Perkampungan Sains


Pusat Sains Negara telah merangka Program Perkampungan Sains melalui kaedah ‘belajar sambil berkampung’. Program ini dirangka bagi peluang kepada peserta mempelajari bidang sains dan teknologi melalui aktiviti interaktif sambil berkampung. Pusat Sains Negara telah menganjurkan Program Perkampungan Sains seperti berikut:

  1. Program Perkampungan Sains Melaka 2016
  2. Program Moonson Science Camp (kerjasama dengan Pusat Sains dan Kreativiti Terengganu)

Penyelaras Program
Mohammad Fuad Rahman
(fuad[a.t]psn.gov.my)

Tel: 03-20893588

Terdahulu
Jumlah Pengunjung PSN
22-Jul-2024 : 626 Orang
Bulan Lepas : 64170 Orang
Bulan Ini : 33566 Orang