Sci-Trend (Sekolah Rendah)

Program yang memuatkan modul perkembangan sains terkini iaitu nanoteknologi, bioteknologi dan mikrobiologi. Modul ini sesuai untuk pelajar sekolah rendah berumur 7 hingga 12 tahun. Tiga (3) modul utama yang disediakan adalah bioteknologi, nanoteknologi dan mikrobiologi.

Untuk sebarang pertanyaan dan tempahan program, sila hubungi:

Elena Mazlina binti Mazlan
email : elena[at]psn.gov.my
Tel : 03-2089 3481

Untuk membuat tempahan, sila isi borang tempahan program sekolah