Kriteria Pemarkahan

 

KRITERIA PEMARKAHAN VIDEO PROJEK:

-Pengisian yang tersusun, jelas dan menarik.

-Demonstrasi kaedah/metodologi serta pengumpulan hasil yang jelas.

-Kaedah penyampaian serta interaksi yang baik dan mudah difahami.

-Penggunaan teknologi, kreativiti dan inovasi dalam penyampaian (lakonan, muzik, animasi, kesan khas).

 

KRITERIA PEMARKAHAN POSTER PROJEK:

-Objektif Projek selaras dengan tema pertandingan serta menepati salah satu daripada “Matlamat Pembangunan Lestari” (SDG) yang dipilih.

-Penyata masalah yang jelas serta penyelesaian masalah yang komprehensif kepada masyarakat.

-Penggunaan elemen teknologi, kreativiti dan inovasi yang jelas dan mesra pengguna.

-Kaedah pelaksanaan yang tersusun dan jelas.

-Hasil kajian yang jelas dan boleh dianalisis.

-Keunikan dan keaslian projek yang tersendiri.

© National Tinkering Challenge 2024