Borang Pendaftaran
 
Bahagian A: Maklumat Sekolah & Kumpulan
Nama Kumpulan
Nama Sekolah
Negeri
Kategori Penyertaan
Sekolah Menengah
Sekolah Rendah
Murid berkeperluan khas (MBPK)
 
Bahagian B: Ahli Kumpulan
   
  Bahagian C: Penyelia
  Nama Penyelia
  No. Kad Pengenalan
  Pekerjaan
  Jantina
  Kaum
  Email
  No. Tel/HP
  Alamat
   
  CAPTCHA
  Klik pada gambar sekiranya sukar dibaca
  Masukkan aksara yang tertera dalam gambar diatas pada ruangan ini
   
  Bahagian D: Pengakuan
  1. Saya telah membaca, memahami dan sedia mematuhi semua terma seperti terkandung dalam Syarat Pertandingan National Tinkering Challenge 2023.
  2. Semua maklumat, perbincangan, data dan dokumen di dalam permohonan ini adalah benar dan betul; dan
  3. Karya yang dihantar adalah asli untuk Pertandingan National Tinkering Challenge dan tidak pernah memenangi sebarang pertandingan lain sebelum ini.
  4. Pusat Sains Negara berhak untuk membatalkan penyertaan disebabkan maklumat yang tidak sahih daripada peserta.
   
  © National Tinkering Challenge 2023