Tema Pertandingan

 

Tema Pertandingan pada tahun ini ialah Lestari Untuk Kehidupan Sejagat (Sustainable for Global Life Being).

Projek yang dihasilkan hendaklah dapat menyelesaikan isu masyarakat dalam kejiranan atau persekitaran dengan memilih salah satu sub-tema daripada Matlamat Pembangunan Lestari Sustainable Development Goals (SDG)) berikut:

a) SDG-14: Kehidupan di Bawah Air https://www.globalgoals.org/goals/14-life-below-water/

b) SDG-15: Kehidupan di Darat  https://www.globalgoals.org/goals/15-life-on-land/

 

Maklumat lanjut tentang 17 Matlamat Pembangunan Lestari (SDG) digariskan oleh United Nations boleh di dapati di https://sdgs.un.org/goals

© National Tinkering Challenge 2024