Borang Tempahan Kemudahan

Semua tempahan kemudahan di Pusat Sains Negara Kuala Lumpur dibekukan sementara sehingga diberitahu kelak, kerana kerja-kerja pembaikpulihan

PUSAT SAINS NEGARA IS
CLOSED
FOR RENOVATION


----

PUSAT SAINS NEGARA
DITUTUP
SEMENTARA BAGI KERJA-KERJA PENAIKTARAFAN