Garis Panduan Peringkat Pertandingan

 

Format Pertandingan NTC 2023

BIL                                         PERINGKAT          TARIKH
1. Pendaftaran pertandingan    1 April – 21 Jun
2. Sesi taklimat & bengkel peserta    5 Julai – 9 Ogos
3. Tarikh tutup penghantaran poster & video projek      21 September
4. Saringan bersama juri      27 September
5. Pengumuman finalis         3 Oktober
6. Undian Youtube  11 Okt – 18 Okt
7. Pertandingan akhir & pengumuman pemenang NTC 2022        November

 

*Maklumat ini akan dikemaskini dari semasa ke semasa.

 

© National Tinkering Challenge 2023