Garis Panduan Peringkat Pertandingan

 

Format Pertandingan NTC 2023

 

*Maklumat ini akan dikemaskini dari semasa ke semasa.

 

© National Tinkering Challenge 2024